სავიზო ინფორმაცია სუდანის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

სუდანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: www.mfa.gov.sd