სავიზო ინფორმაცია სურინამის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 
სურინამის რესპუბლიკაში მოკლევადიანი მიზნით მგზავრობის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია სურინამის ელექტრონული ვიზის მიღება.

ვიზის მიღება შესაძლებელია შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვით და სავიზო განაცხადის შევსებით შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index