სავიზო ინფორმაცია ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ტაჯიკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://mfa.tj/index.php?lang=english