სავიზო ინფორმაცია ტრინიდადსა და ტობაგოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ტრინიდადი და ტობაგოში ესაჭიროება მგზავრობის მიზნის შესაბამისი კატეგორიის ვიზის მიღება.

 

ვიზის განაცხადზე საბუთების წარდგენა უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოსთან არსებულ TLS Contact Georgia UK Visa Application Center-ში.

ქ.თბილისში “UK Visa Application Center” სავიზო განაცხადების მიღების ცენტრის მისამართი:
ბესიკის ქ.4. 0105 თბილისი, საქართველო
ვებ-გვერდი: uk.tlscontact.com

ქ.თბილისში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მისამართი:
კრწანისის ქ.51, 0114 თბილისი, საქართველოს
ტელ: (+995 32) 227-47-47;
ფაქსი: (+995 32) 227-47-92;
ელ.ფოსტა: british.embassy.tbilisi@fco.gov.uk
ვებ-გვერდი: www.gov.uk