სავიზო ინფორმაცია ტუვალუში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ტუვალუს ვიზის მიღება 30 დღის მოქმედების ვადით შესაძლებელია საზღვრის გადაკვეთისას.