სავიზო ინფორმაცია ტუნისის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 

საქართველოს მოქალაქეს ტუნისის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ესაჭიროება  მოკლევადიანი ვიზის მიღება.

ტუნისის ვიზა გაიცემა ქ. ანკარაში (თურქეტის რესპუბლიკა) ტუნისის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ.

ვიზაზე წარსადგენი საბუთების ჩამონათვალი:

 

  • სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.embassyinfo.net/tunisian-embassy-in-moscow-russia.html​ 
  • მოწვევა
  • 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე
  • ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში ფინანსური უზრუნველყოფა (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი და ა.შ)
  • პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი პირველი გვერდის ასლი;
  • სამოგზაურო დაზღვევა
  • სავიზო მოსაკრებელი- ერთჯერადი 5500 რუსული რუბლი, მრავალჯერადი 8500 რუსული რუბლი; 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

აგრეთვე ტუნისის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდზე:
http://www.diplomatie.gov.tn/

ტუნისის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები ქ. ანკარაში:
მისამართი: Ferit Recai Ertuğrul cad. No: 19, Diplomatik Site, ORAN, Ankara, Turkey
ტელ:  +90 (312) 4919635; +90 (312) 4919636
ელ.ფოსტა: at.ankara@diplomatie.gov.tn  
 
ვებ-გვერდი:https://www.diplomatie.gov.tn/en/nc/mission/etranger/ambassade-de-tunisie-a-ankara-turquie/