სავიზო ინფორმაცია ყირგიზეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ყირგიზეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.kg/

საქართველოს მოქალაქეებს ყირგიზეთის რესპუბლიკაში შესასვლელად და ყოფნისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ.