სავიზო ინფორმაცია შრი–ლანკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება შრი-ლანკაში შესაძლებელია ვიზა მიიღოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე.

მოქალაქემ საზღვარზე უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • ფოტო (ბიომეტრიული) გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
  • პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
  • დახურული ბილეთი
  • სავიზო მოსაკრებელი 20-30 აშშ დოლარი.

შრი–ლანკას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mea.gov.lk/

ქ.მოსკოვში შრი–ლანკას საელჩოს ვებ–გვერდი: http://www.srilankaembassy.org/consular/visa/