სავიზო ინფორმაცია ჩადში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ქ.ვაშინგტონში ჩადის საელჩოს ვებ–გვერდი: http://embassyofchad.us