სავიზო ინფორმაცია ჩილეს რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეებს, უფლება აქვთ ვიზის გარეშე შევიდნენ, ტრანზიტით გაიარონ და იმყოფებოდნენ  ჩილეს ტერიტორიაზე  არაუმეტეს 90 (ოთხმოცდაათი) დღის ვადით  180 (ასოთხმოცი) დღის განმავლობაში. აღნიშნული 90 (ოთხმოცდაათი) დღიანი ვადა შესაძლებელია  გაგრძელებულ იქნას ჩილეს რესპუბლიკის  მოქმედი წესებისა და რეგულაციების თანახმად.

 

ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) ჩილეს რესპუბლიკის საელჩოს ვებ–გვერდი: http://chileabroad.gov.cl/turquia/

ჩილეს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/edic/base/port/home.php