სავიზო ინფორმაცია ჯიბუტის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ჯიბუტის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.djibdiplomatie.dj/

ჯიბუტის რესპუბლიკის საელჩოს (ქ.პარიზი) ვებ–გვერდი: http://www.ambdjibouti.com/

ჯიბუტის რესპუბლიკაში შესასვლელი ვიზები საქართველოს მოქალაქეებზე გაიცემა საზღვარზე 30 დღის მოქმედების ვადით