სავიზო ინფორმაცია ჰაიტიში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ჰაიტის რესპუბლიკაში ვიზა არ ესაჭიროება 3 თვემდე ვადით. საზღვარზე საჭიროა შემდეგი 6 თვის მანძილზე მოქმედი პასპორტის წარდგენა.