საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზი


საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთიანი საინფორმაციო ცენტრი: (+995 32) 2 94 50 00

თუ თქვენ დაუკავშირდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრს არასამუშაო საათებში (შაბათ-კვირას, უქმე დღეებში და 18:00-09:00 საათებში) და ფლობთ ინფორმაციას:

  • საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების;
  • სხეულის მძიმე დაზიანების;
  • ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის;
  • უბედური შემთხვევის;
  • საზღვარგარეთ მყოფი არასრულწლოვანი მოქალაქის;
  • საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქის ტრეფიკინგის ფაქტის შესახებ;

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საქართველოს საელჩოს შესაბამის ქვეყანაში. საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ: https://mfa.gov.ge/MainNav/MediaCenter/Consular-Hotline.aspx

სხვა შემთხვევაში დაგვიკავშირდით სამუშაო საათებში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00-18:00 საათამდე, ან დატოვეთ ხმოვანი შეტყობინება.

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/contact