რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექცია

სექციის ხელმძღვანელი: გიორგი ზაქარაშვილი

მდებარეობა: ქ. მოსკოვი რუსეთის ფედერაცია
მისამართი: 121069, მალი რჟევსკის შეს. 6
ტელეფონი: (+7 495) 690 46 57
(+7 495) 691 13 59
(+7 495) 637 59 93
(+7 495) 637 59 40
(+7 495) 637 59 88
(+7 495) 637 59 55 (საკონსულო განყოფილება)
ფაქსი: (+7 495) 691 21 36
(+7 495) 766 94 78 (საკონსულო განყოფილება)
ელფოსტა: moscow.con@mfa.gov.ge (საკონსულო განყოფილება)