პოლონეთის რესპუბლიკა

საქართველოს საელჩო:  პოლონეთის რესპუბლიკაში

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი: ბ-ნი ილია დარჩიაშვილი

მდებარეობა: ქ. ვარშავა 03-934, პოლონეთის რესპუბლიკა,
მისამართი: კრინიჩნას ქ. N2
ტელეფონი: (+48 22) 616-62-21
(+48 22) 616-62-22
საკონსულო სამს.: (+48 22) 616-62-25
ფაქსი: (+48 22) 616-62-26
ცხელი ხაზი: (+48) 572 488 665
ელფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge
ვებ გვერდი: www.poland.mfa.gov.ge