ურთიერთობები საქართველოსა და ანდორის სამთავროს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ანდორის სამთავროს შორის

დამყარდა 2006 წლის 5 აპრილს. 


ბმულები:

ანდორის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო