ურთიერთობები საქართველოსა და ანტიგუა და ბარბუდას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

საქართველოსა და ანტიგუა და ბარბუდას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 2011 წლის 7 აპრილს.

მხარეებს შორის კომუნიკაცია ძირითადად ხორციელდება გაეროში ორივე ქვეყნის მისიების მეშვეობით

პოლიტიკური დიალოგის პარალელურად, მიმდინარეობს თანამშრომლობა ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალურ თემატიკაზე, ასევე მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.

ანტიგუა და ბარბუდის მთავრობის ვებ–გვერდი
ანტიგუა და ბარბუდის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი