ურთიერთობები საქართველოსა და ბურკინა ფასოს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ბურკინა ფასოს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2012 წლის 10 ოქტომბერს.