ურთიერთობები საქართველოსა და ბურუნდის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და ბურუნდის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 1993 წლის 21 მარტს.

თანამშრომლობის სფეროები

საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობა.

ეკონომიკური თანამშრომლობა.