ურთიერთობები საქართველოსა და გაბონის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და გაბონის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 19 სექტემბერს.