ურთიერთობები საქართველოსა და გამბიის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და გამბიის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2010 წლის 21 აპრილს.