ურთიერთობები საქართველოსა და გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 9 მარტს.