ურთიერთობები საქართველოსა და ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2010 წლის 23 ივნისს.