ურთიერთობები საქართველოს და ერითრეის სახელმწიფოს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და ერითრეის სახელმწიფოს შორის დამყარდა 2012 24 თებერვალს.