ურთიერთობები საქართველოსა და იემენს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია: დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და იემენს შორის დამყარდა 1995 წლის 5 სექტემბერს.