ურთიერთობები საქართველოსა და კაბო ვერდეს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კაბო ვერდეს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2010 წლის 22 იანვარს.