ურთიერთობები საქართველოსა და კამბოჯას სამეფოს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კამბოჯის სამეფოს შორის დამყარდა 1994 წლის 17 ნოემბერს.

ბმულები:

კამბოჯის სამეფოს საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სამინისტრო
კამბოჯის მეფე
კამბოჯის სამეფოს ეროვნული ასამბლეა