ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და კამერუნის რესპუბლიკას შორის

Cდიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კამერუნის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2013 წლის 26 სექტემბერს.