ურთიერთობა საქართველოს და კომორის კენიის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კენიის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2010 წლის 2 ივნისს.

ბმულები:

კენიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო