ურთიერთობები საქართველოსა და კირიბატს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

საქართველოსა და კირიბატს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 2012 წლის 28 სექტემბერს.