ურთიერთობა საქართველოს და კომორის გაერთიანებას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და კომორის გაერთიანებას შორის დამყარდა 2010 წლის 26 მარტს.