ურთიერთობები საქართველოსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 14 იანვარს.