ურთიერთობები საქართველოსა და კონგოს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და კონგოს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 3 მარტს.