ურთიერთობა საქართველოსა და კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

საქართველოსა და კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 1994 წლის 3 ნოემბერს.

კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ელჩები საქართველოში:

  • ბ-ნი პაკ უი ჩუნი - (2000 წ.) (რეზიდენციით ქ. მოსკოვი)
  • ბ-ნი ლი დონ პალი - (2007 წ.) (რეზიდენციით ქ. ტაშკენტი)