ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და მავრიტანიის ისლამურ რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და მავრიტანიის ისლამურ რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 16 ივნისს;