ურთიერთობები საქართველოსა და მალავის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და მალავის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 19 სექტემბერს.