ურთიერთობები საქართველოსა და მალის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და მალის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2012 წლის 9 მაისს.