ურთიერთობები საქართველოსა და მიკრონეზიას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და მიკრონეზიას შორის დამყარდა 2011 წლის 12 აგვისტოს