ურთიერთობები საქართველოსა და ნამიბიის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

მიმდინარეობს დიპლომატიურ ურთიერთობათა დამყარების პროცედურები.