ურთიერთობები საქართველოსა და რუანდის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და რუანდის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 23 მარტს.