ურთიერთობები საქართველოსა და სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2012 წლის 15 ივნისს.