საქართველოსა და სენტ–კიტსი და ნევისის ფედერაციას შორის არსებული ურთიერთობები

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაციას შორის დამყარდა 2011 წლის 26 ოქტომბერს.

პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებასთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებზე, მხარეები თანამშრომლობენ მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.