საქართველოსა და სენტ ლუჩიას შორის არსებული ურთიერთობები

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

სენტ-ლუჩიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 2010 წლის 25 თებერვალს.

პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებასთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებზე, მხარეები თანამშრომლობენ მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.