ურთიერთობები საქართველოსა და სიერა ლეონეს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და სიერა ლეონეს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 1997 წლის 7 აპრილს.