ურთიერთობები საქართველოსა და სომალის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და სომალის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 26 იანვარს.