ურთიერთობები საქართველოსა და სუდანს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და სუდანს შორის დამყარდა 1993 წლის 10 მარტს.