ურთიერთობები საქართველოსა და ტანზანიის გაერთიანებულ რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოს და ტანზანიის გაერთიანებულ რესპუბლიკას შორის დამყარდა.

თანამშრომლობის სფეროები:

თანამშრომლობა ორმხრივ ფორმატში; ეკონომიკური თანამშრომლობა.