ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოსა და ტოგოს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ტოგოს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2014 წლის 27 მაისს.