ურთიერთობები საქართველოსა და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 8 აპრილს.

მიმდინარეობს მუშაობა ტრინიდადი და ტობაგოს დიპლომატიურ გადაფარვაზე ბრაზილიაში საქართველოს საელჩოდან.

პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებასთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალური საკითხებზე, მხარეები თანამშრომლობენ მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.

ბმულები:

ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო