ურთიერთობები საქართველოსა და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკას შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკას შორის დამყარდა 2011 წლის 8 აპრილს.

  • დავით სოლომონია - 2017 - დღემდე;
  • ოთარ ბერძენიშვილი: 2015 წლის 15 სექტემბერი - 2016 წლის 1 ოქტომბერი;,

პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავებასთან ერთად, მიმდინარეობს მუშაობა ორმხრივი დღის წესრიგის აქტუალური საკითხებზე, მხარეები თანამშრომლობენ მრავალმხრივი ორგანიზაციების ფარგლებში.

ბმულები:

ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო