ურთიერთობები საქართველოსა და ტუვალუს შორის

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია:

დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ტუვალუს შორის დამყარდა 2014 წლის 31 მარტს.